Predavanje dr. David Ellermana i interni diskusijski kružok u organizaciji INED i HBS pod naslovom "Property, Contract and Democratic Firms" održan je u Zagrebu 10. rujna 2012.

10445 120854771397818 1646937848 n

HBS (Heinrich Böll Stiftung) i INED su u zajednički organizirali javno predavanje uglednog američkog ekonomiste dr. Davida Ellermana u Zagrebu na temu "Property, Contract and Democratic Firms". Bila je to prilika zagrebačkoj publici koja dr.Ellermana nije imala priliku slušati na Visu da se upoznaju s pogledima na teoriju vlasništva i ulogu ugovora o radu jednog od najznačajnijih suvremenih teoretičara ekonomske demokracije.

 

ERASMUS+

Institut za ekonomsku demokraciju (INED) u partnerstvu sa Inštitutom za delavske študije (IDŠ) provodi projekt razmjene mladih pod nazivom "Mladi i budućnost rada u EU" pod programom ERASMUS+ u Ivancu od 13. do 20.02.2015.

Kroz razmjenu Mladi i budućnost rada u EU mladi sudionici će biti aktivno uključeni u dijalog i diskusiju o statusu i perspektivama zapošljavanja mladih i sudjelovanja u životu zajednice u europskom kontekstu kroz niz interaktivnih radionica, rasprava i praktičnih vježbi; upoznat ćemo se sa praktičnim primjerima ekonomske demokratizacije kroz iskustvo mladih radnika u tvornici ITAS Prvomajska; iskustva mladih koji se obrazuju unutar programa suradnje ITAS-a i srednje Metalske škole u Ivancu itd. Sudionici iz Hrvatske i Slovenije će jedni drugima prenijeti iskustva koja mladi imaju na tržištu rada u svojim zemljama, kao i podijeliti iskustva koja mladi imaju u onim malobrojnim tvrtkama u obje zemlje u kojima su uvedena načela demokratskog vođenja poduzeća.

Ciljevi ovog projekta su:
- uključiti mlade u razumijevanje politika zapošljavanja na razini EU i svojih nacionalnih država
- povećati znanja mladih sudionika o ekonomskim aspektima društvenog života mladih
- upoznati ih s načinima sudjelovanja mladih u kreiranju poslovnih politika poduzeća u kojima rade
- povećati znanja mladih sudionika o načinima vođenja demokratskih poduzeća i ulozi koje imaju mladi u tome
- povećati poduzetnička znanja i vještine mladih sudionika

Ciljevi projekta su u skladu sa prioritetima programa Erasmus+, pogotovo u sljedećim prioritetnim područjima:
- europsko građanstvo (projekt potiče aktivni dijalog između mladih na temu o europskom građanstvu)
- uključenost mladih (projekt potiče razmjenu iskustava o ekonomskom sudjelovanju mladih u razvoju svojih zajednica)
- inkluzija (inkluzija mladih koji su nezaposleni u aktivnu raspravu te jačanje njihovih kapaciteta)

Projekt se poklapa i sa slijedećim specifičnim ciljevima Programa:
- unaprijediti kompetencije mladih (tema razmjena je aktivna diskusija o ulozi sudionika u budućnosti EU, i perspektivama koje nudi europsko građanstvo kroz perspektivu mladih na tržištu rada)
- razvoj politika za mlade (razmjena će ukljućivati diskusije o sudjelovanju mladih u upravljanju poduzećima, diskusije o sudjelovanju u radu sindikata te kako demokratski oblici upravljanja pridonose boljitku zajednice.)
- međunarodna dimenzija rada s mladima (razmjena će uključivati rasprave o modelima upravljanja poduzećima koji su otporniji na svjetsku gospodarsku krizu koja se odražava i na stanje zaposlenosti mladih u EU zemljama te koji potiču mlade na sudjelovanje i jačanje lokalnih kapaciteta).

 

Sudjelovanje na Zelenoj akademiji HBS (Heinrich Böll Stiftung) na Visu 28.8. – 2.9.2012.

228900 120857668064195 1437580825 n

U okviru Zelene akademije, koju već tradicionalno na otoku Visu organizira njemačka politička zaklada Heinrich Böll Stiftung, ove godine su nastupili i predstavnici INED-a s temama o ekonomskoj demokraciji. Kako je ovogodišnja Akademija imala za osnovnu temu upravljanje zajedničkim dobrima, INED je osobit naglasak stavio na problematiziranje pitanja sudjelovanja zaposlenika i šire zajednice u upravljanju poduzećima te utjecaju koju demokratska poduzeća imaju na zajednice i okoliš u kojima posluju.

 

 

 inde banner footer

made with HEARTS markostupic.com